Шта је посредништво?

Као што знате, све активности на тржишту хартија од вредностихартије од вредности, које се обављају професионално, обухвата неколико врста активности. То укључује брокерске и дилерске активности; активности које укључују управљање вриједносним папирима; клиринг; депозитна активност; вођење регистра власника хартија од вредности; организовање трговине хартијама од вредности на тржишту и неке друге активности. Дозволите да се детаљније бавимо таквим концептом посредничке активности.

Брокерска активност је активностиспуњавање трансакција грађанског права. Објекти трансакција су хартије од вриједности, а лице које обавља брокерску дјелатност дјелује као агент или адвокат комисије и дјелује на основу уговора комисије или комисије. Поред тога, брокерско посредовање, односно његова примјена, захтијева пуномоћје за обављање таквих трансакција, уколико у уговору недостаје назнака надлежности комисионог заступника или адвоката.

Брокер је учесник на тржишту хартија од вредности који се бави брокерским активностима.

До сада су брокерске активностиу већини случајева, прерогатив комерцијалних организација створених у облику друштва са ограниченом одговорношћу или акционарског друштва. У нашој земљи такву врсту активности обављају и државне институције. Посебно брокерске услуге обезбеђује Швајцарска банка Русије, која обавља трансакције са хартијама од вредности у име и на рачун потрошача.

За легално спровођење брокерских активности потребна је дозвола да се потврди право учесника на тржишту хартија од вредности да се професионално бави трансакцијама.

Посебним карактеристикама токоју карактеришу брокерске активности у поређењу са другим врстама професионалних активности које се обављају на тржишту хартија од вриједности јесте чињеница да брокери могу обављати трансакције премештања, али само ако је то предвиђено уговором. Такође, пренос је могућ у случајевима када их брокер приморава на силу околности и ако је иначе немогуће заштитити интересе клијента. Клијент у последњем случају нужно је обавештен о намери брокера да изврши трансакцију преноса.

Дужности брокера укључују савјесно извршење налога купаца у редоследу који су примљени. Главне дужности брокера су и:

1. Обавеза обавештавања клијената о свим неопходним подацима везаним за извршавање упутстава те испуњење обавеза утврђених уговором о куповини и продаји хартија од вредности. На пример, брокер нема право да не препоручи уговор клијенту ако брокер не добије потпуне информације о ризицима који су повезани са њим;

2. Обезбеђивање и вођење евиденције хартија од вредности клијента. То се ради у вријеме одређеном уговором. Поред тога, посредник је дужан да клијенту доставља извештаје о напретку услова уговора, као и изводе који указују на кретање хартија од вредности и готовину на рачунима клијента клијента;

3. Предузети мере којима ће се осигурати повјерљивост података о купцима, посебно његово име, детаљи плаћања, као и друге информације које су примљене због испуњења обавеза утврђених уговором са клијентом.

Рад на берзи може бити праћенситуације када почиње сукоб интереса између брокера и клијента. У таквим случајевима, брокер је обавезан обавијестити клијента о интересу који је настао. У случају да брокера занемарује ову дужност, а клијент због тога има губитака, он ће имати све разлоге за тражење штете од посредника. Надокнада се врши на начин прописан гра анским законом.