Анализа тржишта продаје

За сваког појединачног предузетника,мала фирма и огромна корпорација, изузетно је важно водити процедуру под називом "Анализа тржишта за продају производа". Оваква студија омогућава компанијама које тек треба да раде на пословима како би процениле тржишну ситуацију, прогнозирале трендове његовог развоја, израчунале могуће продајне количине и анализирале активности конкурената. Све наведено је важно како би се обезбедио брз раст компаније, а такође омогућава постављање темеља које ће у будућности омогућити ефикасно управљање каналима. Што се тиче компанија које дуго и успјешно постојале на тржишту, анализа тржишта продаје помаже им да планирају своје активности и успјешно конкуришу другим играчима на тржишту. Да бисмо потврдили значај спровођења тржишне анализе, примећемо само да федералне трговинске мреже троше огромне количине новца на таква истраживања, а то се стално врши.

Дакле, анализа тржишта продаје је незаобилазна компонента успеха и како ће се то правилно водити описаће се у наставку. Анализа тржишта продаје се одвија у неколико фаза:

  1. Развија се концепт истраживања: утврђују се циљеви, спроводи се задатак и развија се систем индикатора евалуације.
  2. Тренутна позиција је првобитно одређенапредузеће за које се врши анализа, на тржишту. Ми измеримо опције избора временског периода у коме ће се извршити промоција, испитују се предности и мане локације предузећа, анализирају се специфични услови под којима ће се извршити куповина или закуп простора. У анализи је потребно узети у обзир димензије просторије, као и опрему и опрему која је намијењена за кориштење.
  3. Трећа фаза анализе је разматрањеРаспон робе који ће бити ускладиштен у складиштима компаније у тренутку његовог отварања. Овде је важно разумјети могућности за даље ширење складишних залиха, као и асортиман.
  4. Евалуација конкурентских односанеизбежно ће се појавити у току активности. Овдје је важно сазнати колико су конкурентни конкуренти у области дјелатности коју одабере предузеће, каква је њихова стратегија промоције тржишта, да ли је могуће с њима сурађивати.
  5. Информације се прикупљају о потенцијалупотрошача понуђених производа. Као средство за добијање примарних података о потрошачима, можете бирати опажање, личну комуникацију, експеримент, анкету. Када се примарне информације прикупљају, можете идентификовати групу купаца, која ће бити намењена одређеним производима или услугама. Клијенти требају подијелити групу, а затим одредити потребе сваке групе, као и развити начине за задовољавање тих потреба.
  6. Фактори који утичуповећање или смањење куповне моћи, што показују главне групе клијената. Ови фактори помажу у описивању понашања купаца и планирању продаје.
  7. Узмите у обзир спољашње окружење, односно његове факторепредстављене економским, политичким, културним итд. Ови фактори могу да промене стање на тржишту у наредне две до три године, и то је веома важно за покретање било ког посла.
  8. Анализа могућих начина промовисањаробу или услуге на тржишту, као и дистрибутивне канале, начине за стимулацију. Развија се стратегија према којој ће се водити рекламна кампања.

Сви резултати добијени током анализе,треба да се споје - резултат ће бити аналитички извештај. Такође је потребно укључити резултате анализе у пословни план - то вам даје могућност да процените ризике, као и да развијете начине за њихово смањење.