Основни концепт квалитета и квалитета атрибута

Квалитет је најважнији потрошачопис производа или услуге. Њен захтевани ниво се може постићи на основу критеријума које одређује предузеће или, на пример, оних који су садржани у државним стандардима. У неким случајевима, релевантни индикатори се формирају на основу очекивања потрошача. Шта се подразумева под изразом “квалитет” међу руским стручњацима? Које би могле бити њене главне карактеристике?

Концепт квалитета

Одређивање квалитета

Појам квалитета, с којим се многи истраживачи повезујускуп одређених својстава, изгледа, услова употребе робе, који карактеришу производ у смислу његове намјене. Одговарајући атрибути чине и захтеве које производ мора да задовољи, како на нивоу пројектне документације, тако иу погледу стварних потрошачких својстава већ произведеног производа.

Квалитет и тржиште

У тржишној економији, концепт квалитета ууглавном у корелацији са законима потражње. Наиме, релевантне карактеристике производа првенствено одређују потрошачи. Ако произвођач испуни ова очекивања, онда ће његови производи бити купљени. Међутим, цијена је од велике важности у овој формули комуникација. Чињеница је да висококвалитетна роба, по правилу, подразумијева значајне трошкове за произвођача да развије жељени концепт производа, да купи потребне материјале, да контролише испуштање и прихватање производа. Стога, висококвалитетан производ често значи његову накнадну продају у одговарајућем цјеновном сегменту. Питање је да ли ће купац бити спреман за куповину производа, чак и ако је квалитетан, по фиксној цијени.

Концепт квалитета производа

Индикатори квалитета

Концепт квалитета подразумијева одређивање карактеристика производа, на основу одређених показатеља. Међу њима:

- критеријуме за сврхе производа;

- показатељи поузданости робе;

- карактеристике производа у смислу стандардизације;

ергономски критеријуми;

- естетске показатеље;

- карактеристике производа у смислу усклађености са патентним законима и законским актима у области заштите интелектуалне својине;

- критеријуми заштите животне средине;

- карактеристике у погледу сигурности производа.

Хајде да сада проучимо како се може извршити процена квалитета робе.

Процена квалитета: објективне методе

Може се произвести на основу широког спектра метода. Размотрите најпопуларније.

Дакле, постоје објективне методе за одређивање квалитета.

Међу њима је и мјерење. То укључује идентификацију нумеричких показатеља квалитета. Заснива се на информацијама које се формирају приликом коришћења техничких алата и других мерних инструмената (на пример, хемијских реагенса). Коришћење ресурса врши се узимајући у обзир утврђену методологију процјене квалитета. Кроз мерење је могуће идентификовати спољне карактеристике производа или неке његове оперативне особине. Концепт квалитета производа повезан је са потребом за прецизношћу у одређивању релевантних параметара. Метода мерења у овом смислу може бити неопходна. Тачност је његова главна предност.

Постоји начин регистрације по којемможе се проценити квалитет робе. Она се заснива на посматрању и накнадном израчунавању броја одређених догађаја, преседана, произведених добара или трошкова везаних за њихову производњу. Помоћу методе регистрације могуће је, на пример, одредити број погрешних одговора када се покрену механизми који су присутни у производу. Такође, када се користи алат у питању, могуће је класификовати производе у одређене типове, на пример, оне прве класе и друге класе.

У неким случајевима могу бити укључениметод израчунавања. Концепт квалитета се може повезати, како смо горе навели, не само са готовим производом, већ и са фазама његовог развоја. Метода израчунавања се на тај начин може користити за симулацију квалитета готовог производа у вријеме његовог пројектовања. Почетни подаци који користе одговарајуће алате могу бити информациони ресурси (на пример, техничке карактеристике појединих делова или механизама који су присутни у структури производа) или материјали са специфичним својствима (што заузврат може бити значајан фактор у формирању радних својстава производа).

Концепт квалитета живота

Хеуристичке методе

Концепт квалитета производа може се такође повезати са употребом хеуристичких метода у одређивању одговарајућих карактеристика производа.

Међу тим органолептичким. То подразумева одређивање квалитета робе, у којој главну улогу имају људски чулни органи. Када се користи органолептичка метода, истражује се мирис, укус производа, његова физичка својства. По потреби, особа која проучава производ може користити помоћну опрему: микроскопи, анализатори плина, микрофоне итд.

Међу осталим хеуристичким методама је и експерт. Концепт квалитета производа подразумијева и његову редовну употребу за одређивање одређених карактеристика производа. Главну улогу у коришћењу релевантне методе играју стручњаци - људи са специјализованим образовањем или неопходно искуство у одређивању потребних параметара производа. Мишљење ових професионалаца може одиграти кључну улогу, и може обављати пратећу функцију. У неким случајевима, експертска процјена је пресудна када се успоређују резултати добивени другим хеуристичким или објективним методама за испитивање квалитете производа.

Такође је уобичајено позивати се на хеуристичке методесоциолошки, упркос чињеници да је на много начина сличан онима који су класификовани као објективни. Дакле, резултати испитивања јавног мњења су, заправо, евидентирани путем приступа регистрације. Међутим, интерпретација резултата задовољава хеуристичке критеријуме.

Концепт система квалитета робе у предузећунајчешће подразумева коришћење неколико метода о којима је реч, као и других који су уобичајени у истраживачким заједницама. Све зависи од специфичности одређеног производа и карактеристика његових производних услова у предузећу.

Критеријуми квалитета

Дефиниција "квалитета", као и некењених могућих индикатора. Сада испитујемо кључне варијације критеријума у ​​оквиру којих се могу одредити релевантне карактеристике производа. Концепт нивоа квалитета укључује проучавање карактеристика производа који спадају у неколико кључних категорија.

Дакле, постоје генерализовани критеријуми. Оне могу укључивати, на примјер, димензије производа, његов волумен, ступањ производње, материјал производње. Разматрани критеријуми се генерализују, јер одговарајући параметри могу бити потпуно исти за групу производа. С обзиром да се свака од њих може карактерисати специфичностима унутрашње структуре.

Постоје сложени критерији. Они претпостављају да ће се одједном узети у обзир неколико карактеристика производа које су међусобно повезане. То може бити, на пример, могућност да производ функционише кроз више извора напајања, на пример, из утичнице и из батерије. Вредновање квалитета робе може се извршити, с једне стране, на основу могућег броја сати аутономије батерија, као и на брзини пуњења батерија.

Заузврат постоје појединачни критеријуми квалитетароба. Могу се сврстати у оне који карактеришу производ у погледу поузданости, нивоа обрадивости, једноставности употребе, стандардизације или, на пример, економске ефикасности. Ови критеријуми су по правилу довољно изоловани. Иако се, наравно, неки од њих могу сагледати у једном контексту.

На пример, производ многих технологијаслучајеви укључује удобност његове употребе. Али то није увек случај, јер се технолошка ефикасност може схватити не само као начин контроле производа, већ и материјала за његову израду. Може се испоставити да је погодније руковати производом мањег квалитета са становишта сировина које се користе у производњи сировина од производа високих технологија.

Систем управљања квалитетом у предузећу

Концепт и индикатори квалитета у савременојпредузећа обично попримају облик система. Односно, захтеви за одређеним карактеристикама робе су стабилне природе, репродукују се током времена. По правилу су фиксирана у стандардима и нормама. Систематска контрола квалитета у предузећима осигурава сталност пуштања робе која задовољава тражена потрошачка својства. Присуство јединствених норми и стандарда омогућава повећање економске ефикасности производње. Стандардизација се такође може спровести на нивоу законске регулативе. Одговарајући критеријуми, стога, постају обавезни не само за одређено предузеће, већ и за појединачну индустрију или економију државе у целини.

Концепт квалитетног образовања

Концепт управљања квалитетом производаподразумева вишестепену контролу ослобађања робе ради усклађености са стандардима и нормама које одобравају држава, индустрија или локални извори закона. Проучавање релевантних карактеристика производа може се обавити како у фази његовог развоја (као што смо горе рекли), тако и у процесу његове производње или прихватања. Субјекти контроле квалитета производа могу бити како интерне корпоративне структуре, тако и владини органи.

Владини и пословни приоритети

На самом почетку чланка приметили смо тај квалитетроба коју производе предузећа у тржишној економији у великој је мјери повезана са законима потражње. С једне стране, потрошачи могу формирати одређени скуп критеријума да, у складу са својим очекивањима, производи које производи одређени бренд морају да испуне, с друге стране, купац очекује робу по приступачној цени. С тим у вези, из комерцијалних предузећа се из очигледних разлога јавља потреба за стандардизацијом пословних процеса, као и осигуравањем контроле квалитета произведених производа. Ако компанија не спроведе неопходну стандардизацију и надгледање производње, онда ће то једноставно бити неконкурентно.

Али шта би могао бити интерес државе у погледу стандардизације квалитета робе коју производе комерцијална предузећа? Постоји неколико разлога за то.

Концепт квалитета производа

Прво, стандардизација робе за државу- социјална потреба. Чињеница је да потрошач, очекујући тражени ниво квалитета одређених производа, своје мишљење произвођачу преноси индиректно, путем тржишних механизама потражње. Држава, са своје стране, промовише комуникацију између потрошача и добављача на нивоу предметних информативних порука у облику закона који утврђују стандарде. Придржавање истих помоћи ће предузећу да пласира производе који су толико потребни људима.

Друго, држава у већини случајева -предмет међународних односа. Њен задатак је да обезбеди конкурентност националне економије. Увођење стандарда на различитим нивоима производње може томе такође допринети. Чињеница је да појединачна предузећа далеко од тога што увек имају могућност приступа потребним критеријумима за конкурентност пословних процеса. Заузврат, стручњаци који развијају државне стандарде по правилу савршено знају суштину потребних захтева.

Треће, стандардизација је важна за државу у којој се налазиделови обезбеђења одрживости сектора економског система, пре свега индустрије. Ако ће свако предузеће произвести робу у складу са својим стандардима, тада може бити много мање купаца таквих производа него ако се компанија придржава државних стандарда током производње: параметри одговарајућих производа једноставно не могу бити компатибилни са онима које потрошачу требају. Норме прописане законима формирају, по правилу, јединствене критеријуме за компатибилност производа за целу индустрију или чак за тржиште у целини. Такво уједињење олакшава комуникацију произвођача робе и њихових потрошача и, као резултат, осигурава стабилност економског система земље у целини.

Квалитет услуге

Дакле, проучавали смо основне појмове квалитета,карактеристично за производни сектор. Али постоји и велики број других активности савременог човека, у вези са којима је предметни термин применљив.

Концепт нивоа квалитета

Дакле, кад говоримо о послу, постојиквалитет услуге. Њихова набавка се значајно разликује од испоруке добара, упркос томе, критеријуми за оцену релевантних карактеристика могу се у великој мери подударати. Као и методе.

Услуге су, за разлику од робе, прилично компликованекарактеришу спољним знацима. Чињеница је да предмет њиховог пружања у већини случајева резултат активности пружаоца услуге доживљава врло индивидуално. Стандардизација услуга је прилично оквир. У том смислу, могуће одступање предузећа од жељених стандарда већ може бити фактор повећања конкурентности. Након што је клијенту понудио креативну фризуру, која раније није била позната у салонима, фризер може драстично повећати своју популарност међу потрошачима.

Што се тиче услужног сектора, фактора квалитета, као и уСлучај са производњом робе у великој мери је одређен законима потражње. Међутим, пружалац услуга најчешће одређује специфичне потребе клијента емпиријски на индивидуалној основи, а не на основу просечних преференција на основу жеља које исказују појединачни клијенти или норми утврђених на нивоу државних стандарда. Пружалац услуга у многим случајевима има већу слободу у одређивању цена, која је по правилу ограничена само нивоом конкуренције у одређеном тржишном сегменту, или, ако је капацитет сегмента мали, нивоом тражње, који зависи од солвентности и других друштвених карактеристика циљне потрошачке публике.

Социјална димензија квалитета

Постоји израз "квалитет живота". Истраживачи тумаче његов концепт врло двосмислено. Неки стручњаци верују да је то у директној вези са нивоом прихода особе. Други истраживачи сматрају да је „квалитет живота“ концепт више животне средине, не само за економију, већ и за животну средину. Неки стручњаци тај термин сматрају изврсношћу социјалних институција. Дакле, концепт квалитета образовања, степен развијености медицине, закони усвојени у држави могу се директно повезати са предметном категоријом.

Појам и индикатори квалитета

Постоје психолошке интерпретације термина, оху питању. Дакле, постоји концепт „квалитета личности“. Њихова интерпретација у неким случајевима може бити потпуно субјективна. Личне особине су категорија за оцењивање. Различите особе могу различито тумачити исте психолошке карактеристике на основу личне визије њихове корисности и значаја за одређени субјект друштва.