Основе организације: организациона документација

Активности било које организације треба да будурегулише се административним и законским нормама. Правила рада, норме и прописи, структура компаније, број особља и њихова службена права и дужности у потпуности одражавају организационе документе. Њихово присуство гарантује одређени ред у раду појединих одељења и предузећа у цјелини. Регистровање организационих докумената је примарни задатак руководства компаније. О томе како то исправно изводити, прочитајте у чланку.

Основне одредбе

организациона документа

Организациона документа су основаактивности организације, уз помоћ, примјењују се норме цивилног и управног права. Такве документе обавезно одобрава управник и ступи на снагу све док се нови нису отказали или прихватили. При реорганизацији предузећа морају се развити нови организациони и правни документи на обавезан начин. Ово се углавном бави менаџментом компаније уз ангажовање квалифицираних запослених који знају своје пословање, као и правних стручњака.

Организациона документација обухвата: оснивачки акти, оснивачки акти, прописи (о организацији, структурним одјељењима, привременим органима итд.), организационо-методолошки и опис послова, особље.

правни документи

Организациони документи највећим деломсастоје се од дијелова, подијељених у параграфе (подстав), који се састављају на папиру стандардне величине (А4) или на заједничком папиру твртке (овисно о врсти документа). Потребни детаљи за сваки правни документ су: назив организације, одељење, назив документа, број, датум израде, наслов главног текста, потпис аутора, печат одобрења.

Врсте докумената и основни захтјеви за њихову припрему

Повеља - једна од најобимнијих и најкомплекснијихконститутивни документи који дефинишу правни статус предузећа. Структура организације, основна правила њеног дјеловања, кадровска структура се развијају на основу повеље. Повеља се саставља на заједничком меморандуму компаније, који одобрава оснивач. Следећи одељци су обавезни за укључивање у статут сваког предузећа: опште одредбе (циљеви организације); организациона структура; методе и облици управљања; финансијска и материјална основа; активности ревизије и извјештавања; поступак ликвидације.

извршавање организационих докумената

Меморандум о удруживању је документ који потврђује вољу учесника да формирају организацију са циљем превођења у живот предузетничког циља.

Одредбе су организациони документи којиутврђује редослед формирања и функционисања предузећа и његових структурних одељења, права и дужности запослених. Оне могу бити индивидуалне или типичне (прве се обично развијају на основу потоњих). На основу одредби (о организацији, комуникацији, итд.) Постоје филијале, представништва и огранци предузећа.

Упутства - документи који садрже основне информацијеправила и смјернице које регулишу различите аспекте предузећа, његових структурних јединица. Развијен на основу законодавних аката Руске Федерације, састављен на заједничком обрасцу, садржи основне податке о компанији, одобрен од стране руководиоца. Описи послова садрже опис подручја одговорности, права и обавезе једног радног мјеста у компанији.

Листа особља - организациона и правнадокумент, којим се утврђује бројчани и службени састав организације у складу са Повељом. Овај документ садржи листу свих структурних јединица (одељења и појединачних позиција), податке о броју запослених и фонду плата. Листу особља попуњавају главни рачуновођа и адвокат, а потписује и шеф особља; Документ се одобрава потписом и печатом управника.